contact gegevens

Adembescherming

Adembescherming

Wat is adembescherming?

Adembescherming is bescherming voor de longen. In adembescherming zijn verschillende vormen beschikbaar zoals:

  • Afhankelijk en onafhankelijk admebescherming. Afhankelijk is als u met een luchtslang aan de muur vast zit. 
  • Half gelaatsmaskers en volgelaatsmaskers. Bij volgelaatsmaskers zijn uw ogen ook beschermd. 
  • Maskers voor eenmalig gebruik (meestal stofmaskers) of maskers waarbij alleen het filter wordt gewisseld.
  • Ademkappen waarbij niet alleen de adem maar ook voor andere risico's wordt beschermd.
  • Vluchtmaskers voor gebruik bij calamiteiten.

Wanneer moet u adembescherming gebruiken?

Er zijn verschillende situaties waarbij het noodzakelijk is om onafhankelijke adembescherming te gebruiken:

  • bij onvoldoende zuurstof,
  • bij kans op vermindering van het zuurstofgehalte (besloten ruimte),
  • bij aanwezigheid van stoffen waarvoor speciale regelgeving geldt,
  • als de aanwezige stof geen geschikte waarschuwingseigenschappen heeft
  • als de verontreiniging te groot is.

Wij bieden artikelen voor afhankelijke adembescherming, waarbij ademlucht wordt aangevoerd via een slang. Daarnaast kunnen wij ook artikelen leveren voor onafhankelijke adembescherming waarbij filtering plaats vindt voor inademing en vluchtmaskers in geval van calamiteiten.

In de meeste gevallen kunt u onafhankelijke adembescherming gebruiken. Dit is adembescherming die lucht in de werkomgeving filtert voordat deze wordt ingeademd.

Verder kunnen er situaties zijn waarin men geen adembescherming nodig heeft bij het uitvoeren van de werkzaamheden, maar er bij calamiteiten wél gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Voor dit doel bestaan er vluchtmaskers die de gebruiker in staat stelt om vanaf de werkplek een veilige plaats te kunnen bereiken.

Laat u altijd goed adviseren door een deskundige terplaatse.