contact gegevens

Lasbescherming

Lasbescherming

Natuurlijk weet u dat lassen gevaarlijk is. Er wordt gewerkt met hoge stroomsterkte of explosieve gassen. Daarnaast komen er straling, hitte, rook en licht vrij bij het lassen. Bescherming van ogen, gelaat en luchtwegen alsmede het lijf, handen en voeten is onontbeerlijk.