contact gegevens

Valbeveiliging

Valbeveiliging

Wat is valbeveiliging?

Valbeveiliging is de groep artikelen die letsel door een val kunnen voorkomen of er voor zorgen dat u niet ver omlaag valt.. In eerste instantie is er valbeveiliging die voorkomt dat u op gevaarlijke plekken komt. Denk hierbij aan positioneringslijnen en (tijdelijke) ballustrades

Als valgevaar niet voorkomen kan worden, dan zijn er valharnassen, vallijnen en valstoppers om de schade te beperken mocht iemand toch ten val komen. 

Wanneer gebruik je valbeveiliging?

Als bij het werken op hoogte (hoger dan 2,5 meter) geen bordessen, steigers of borstweringen zijn aangebracht, bent u volgens de Arbowet verplicht om valbeveiligingsmiddelen in te zetten. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: het (bij voorkeur)permanent aanpassen van de werkplek (bv door het plaatsen van balustrades), het treffen van tijdelijke voorzieningen (bv dakrandbeveiliging), of een persoonlijk beschermingsmiddel dat de werknemer bescherming biedt bij valgevaar (bv een valstopper).

Welke normen zijn van toepassing?

Ieder artikel heeft zijn eigen normering. Er zijn grofweg 17 EN normen van toepassing. In Europa worden 4 standaard omschrijvingen gehanteert voor valbescherming.

  1. Valstop. Ter voorkoming van een val op een onderliggend niveau. Denk hierbij aan valstoppers.
  2. Hangend werk. Hiermee kan de gebruiker werken met twee vrije handen, hangend aan een geschikt harnas met twee lijnen
  3. Positionering/gebiedsbegrenzing. Om te vookomen dat de gebruiker in een gebied kan komen met valrisico. Denk hierbij aan positioneringslijnen.
  4. Redding. Na een val moet de gebruiker gered kunnen worden. Deze moet dan voorzien zijn van geschikte uitrusting voor redding en evacuatie,

Waar moet u op letten bij het aanschaffen van valbeveiliging?

  • Valbeveiliging verlaat gekeurd de fabriek. Daarna moet het ieder jaar opnieuw worden gekeurd. Dit geldt ook voor ankerpunten.
  • Na vier tot zes jaar moet een harnas worden vervangen. Bij beschadigingen moet het harnas of de lijn meteen worden vervangen.
  • Als iemand gevallen is moet hij zo spoedig mogelijk worden geholpen om hangtrauma te voorkomen. Alleen werken is dus niet verstandig als er een valrisico is.
  • Harnassen en lijnen zijn er in verschillende maten. Neem altijd een goed passende maat.
  • Oefen noodsituaties.