contact gegevens

Verankerings- en bevestigings-middelen

Verankerings en bevestigingsmiddelen zijn bedoeld voor tijdelijke oplossing indien permanente aanhaakmogelijkheden ontbreken. Het is van belang dat het aanhaakpunt zo verticaal mogelijk boven de werkplek ligt en dat er geen tussenliggende obstakels zijn.