contact gegevens

Nooddouche

Wat is een nooddouche?

Een nooddouche is een installatie waar medewerkers op de werkvloer hun ogen kunnen spoelen of helemaal onder kunnen gaan staan om vuur te doven of schadelijke stoffen af te spoelen. Er zijn diverse types nooddouches voor verschillende situaties. De meest voorkomende nooddouche is de oog/gelaatsdouche of de combinatie/plensdouche.  Een nooddouche kan waar mensen in aanraking kunnen komen met agressieve chemische stoffen of waar kleding in brand kan raken, ernstig letsel voorkomen dan wel beperken.

Soorten nooddouches en oogdouches

In het algemeen zijn de volgende nood- en oogdouches te onderscheiden:

 • enkelvoudige op het waterleidingsysteem aangesloten nood- en oogdouches;
 • mobiele nood- en oogdouches;
 • combinatiedouches: het betreft hierbij een combinatie van nood- en oogdouche;
 • slangendouche: naast de functie van de nooddouche kunnen met de slangendouche ook andere delen van het lichaam gespoeld worden;
 • plensdouche: nooddouche die direct na het openen van de afsluiter een grote hoeveelheid water geeft (bij voorkeur tussen de 120 en 180 liter water per minuut gedurende langere tijd);
 • onafhankelijke oogspoelstations: dit zijn verplaatsbare oogdouches met een eigen watervoorraad van ongeveer 25 liter met een spoeltijd van ongeveer 6 minuten;
 • oogspoelflessen: flessen met een beperkte hoeveelheid water voor plaatsen waar geen oogdouche aanwezig is en bedoeld als eerste medische hulp of ter overbrugging naar een nooddouche of eerste hulppost. Oogspoelflessen en onafhankelijke oogspoelstations mogen gezien de beperkte wateropbrengst dan ook niet gezien worden als oogspoelmiddelen ter vervanging van op het waterleidingsysteem aangesloten oogdouches. Tevens zijn er oogspoelflessen met een neutraliserende vloeistof (steriele gebufferde keukenzoutoplossing) voor spatten in het oog van bijtende stoffen zoals zuren en basen. Oogspoelflessen kunnen ook voorzien zijn van gamma-gesteriliseerd water met een gemiddelde houdbaarheidsdatum van twee jaar.

Waar moet je rekening mee houden bij het plaatsen van een nooddouche?

 • De nooddouche moet onmiddellijk voldoende water leveren om te koelen en af te spoelen.
 • Plensdouches moeten aangesloten zijn op het waterleidingnet met daarbij een minimale capaciteit van 80 liter water per minuut.
 • Voor oogdouches geldt hierbij dat de oogspoelvoorziening doelmatig moet zijn en dat, afhankelijk van de situatie, gebruik wordt gemaakt van een op de waterleiding aangesloten oogdouche of van een oogspoelfles.
 • Er worden eisen gesteld aan de minimale en maximale temperatuur van het water en het sproeiprofiel.
 • De nooddouche goed bereikbaar en te bedienen zijn, ook als het het zicht belemmerd is.
 • Nooddouches hoeven niet te worden gecertificeerd of gekeurd. Wel wordt aangeraden om de goede werking van de installatie wekelijks aan de hand van een checklist te testen.
 • Bij verwarmde nooddouches moet er ook op salmonella worden gecontroleerd.

Overige normen voor nood- en oogdouches

 • EN 15154-1 Plumbed-in body showers for laboratories
 • EN 15154-2 Plumbed-in eye wash units
 • EN 15154-3 Portable body showers
 • EN 15154-4 Portable eye wash units
 • EN 15154-5 Body showers and Tank showers for production and logistic sites
 • DIN 12899-3 Emergency Safety Showers - Part 3: Body showers for production and logistic sites. Deze Duitse DIN norm van 2008 wordt naast de reeds genoemde ANSI Z358.1:2009 ook veel in Europa toegepast.

Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5